Lidgeld:

Een lidmaatschap loopt vanaf 1 september tot 31 augustus het daarop. Uitzonderingen daargelaten wordt er elke donderdagavond gespeeld, ook in de schoolvakanties en op feestdagen. je kan dit nakijken op onze kalender.

Ook dit jaar houden we het lidgeld op 45 €. Het tweede lid, resp derde lid binnen eenzelfde familie betaalt 35€ resp 25€.
Voor de periode 1 januari tot 31 augustus bedraagt het lidgeld 35€.
Voor de periode 1 mei tot 31 augustus bedraagt het lidgeld 25€.

Gelieve het lidgeld over te maken op reknr. BE48 9796 4091 0327 met vermelding van de naam van het lid (leden).

Speeluren in de sportzaal:  

We spelen elke donderdagavond van 21.15u tot (ongeveer) 23.30u.
Tijdens de schoolvakanties (ook in juli en augustus) beginnen we om 20:30u.

Uitzonderingen hierop worden tijdig aangekondigd.