Lidgeld:

Een lidmaatschap loopt vanaf 1 september tot 31 augustus het jaar daarop. Er wordt elke donderdagavond gespeeld, ook in de schoolvakanties en op feestdagen (uitgezonderd kerstavond en oudejaarsavond). Uitzonderingen hierop worden tijdig aangekondigd.

Het lidgeld bedraagt 50€. Het tweede lid, resp derde lid binnen eenzelfde familie betaalt 40€ resp 30€.


Voor de periode 1 januari tot 31 augustus bedraagt het lidgeld 40€.
Voor de periode 1 mei tot 31 augustus bedraagt het lidgeld 30€.

Gelieve het lidgeld over te maken op reknr. BE48 9796 4091 0327 met vermelding van de naam van het lid (leden).

Speeluren in de sportzaal:  

We spelen elke donderdagavond van 21.00u tot (ongeveer) 23.30u.

Uitzonderingen hierop worden tijdig aangekondigd.